Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 66/2017 Dodatok orange 2017 s DPH 12.01.2017 Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 82108 Bratislava Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 7165828466 dodávka plynu 119,00 s DPH 05.03.2018 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 20180132 servisné práce 189,60 s DPH 07.03.2018 Aka servis, spol.s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 13.03.2018
Faktúra 8203993242 VUCNET 131,45 s DPH 07.03.2018 T COM Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 13.03.2018
Faktúra 8203997649 úhrada za telefón 33,71 s DPH 07.03.2018 T COM Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 13.03.2018
Faktúra 1800176 nákup náhradné diely 334,90 s DPH 07.03.2018 Ing.Peter Kaňuk- CHICO auto-moto Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 13.03.2018
Faktúra 2182202387 tlačivá 36,00 s DPH 06.03.2018 ŠEVT a.s. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 06.03.2018
Faktúra 2123491542 vodné,stočné 1 608,54 s DPH 05.03.2018 Východoslovenská vod.spoločnosť Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 2170111 nákup náhradné diely 62,11 s DPH 01.03.2018 Marián Troliga- MT Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 20180114 prenájom 96,37 s DPH 201510131 05.03.2018 Aka servis, spol.s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 7165828466 dodávka plynu 41,00 s DPH 05.03.2018 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 7165828465 dodávka plynu 70,00 s DPH 05.03.2018 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 4201213529 dodávka plynu 2 297,00 s DPH 01.03.2018 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 20182001 služby- Projekt ,,Lesy nepoznajú hranice" 665,00 s DPH 07.03.2018 SANDROS Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 13.03.2018
Faktúra 2290042450 dodávka el.energie 1 930,00 s DPH 01.03.2018 VSE Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Faktúra 1812945 pranie rohoží 30,48 s DPH 741071 05.03.2018 Lindstrom Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 08.03.2018
Objednávka 0042 toner s DPH 05.04.2018 Aka servis, spol.s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0041 prepravné služby mikrobusom pre 11 osôb na pracovné stretnutie expertov, projektového tímu a gestorov. Trasa Prešov – Lesko a späť spolu 640 km (dňa 13.04.2018 Prešov – Lesko, dňa 15.4.2018 Lesko – Prešov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018 v rámci úlohy 2 projektu „Lesy nepoznajú hranice“ číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-0088/16-00. s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 04.04.2018 JANTER, s.r.o.. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0040 tlač učebných zdrojov podľa prílohy č. 1 k ZoPS č. 13/2018 zo dňa 16.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - Tlač učebných zdrojov za predmet Pestovanie lesov 50 kusov - Tlač učebných zdrojov za predmet Ochrana lesov 50 kusov s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 03.04.2018 BRANDI s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0039 prepravné služby autobusom pre 48 osôb (45 študentov + 3 pedagógovia) na výmenný študijný pobyt. Trasa Prešov – Lesko a späť spolu 640 km (dňa 15.04.2018 Prešov – Lesko a späť, dňa 20.4.2018 Prešov – Lesko a späť) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018 v rámci úlohy 3 projektu „Lesy nepoznajú hranice“ číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-0088/16-00. s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 03.04.2018 JANTER, s.r.o.. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1781

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
    Kollárova 10, 080 01 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria