Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 66/2017 Dodatok orange 2017 s DPH 12.01.2017 Orange Slovensko a.s. , Metodova 8, 82108 Bratislava Školské hospodárstvo, Cemjata 3, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 180013 rozpočet opravy strechy telocvične 350,00 s DPH 03.05.2018 Ing.arch.Radoslav Seman Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 18040496 monit.zab.systému 59,75 s DPH 04.05.2018 OBS-Transmont Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 14.05.2018
Faktúra 8207972706 VUCNET 131,45 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 14.05.2018
Faktúra 1180522639 TO doma s viazanosťou 9,98 s DPH 10.05.2018 SWAN, a.s. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 14.05.2018
Faktúra 20181005 Tlač učebných zdrojov - projekt 680,00 s DPH 13/2018 10.05.2018 BRANDI s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 14.05.2018
Faktúra 04 tlač prezentácii projekt 74,80 s DPH 10.05.2018 ELEXIA s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 14.05.2018
Faktúra 72018 informačné tabule, projekt 90,00 s DPH 15/2017 10.05.2018 CANASIS s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 14.05.2018
Faktúra 16/2018 školenie 165,00 s DPH 11.05.2018 RVC Michalovce Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 11.05.2018
Faktúra 2250193292 dodávka el.energie Močidľany 1 449,00 s DPH 07.05.2018 VSE Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 4201514471 dodávka plynu 2 297,00 s DPH 01.05.2018 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 2290042450 dodávka el.energie 1 810,00 s DPH 01.05.2018 VSE Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 7180406 prepravné služby- Lesko 960,00 s DPH 30.04.2018 JANTER s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 7180407 prepravné služby- Lesko 960,00 s DPH 30.04.2018 JANTER s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 1828692 pranie rohoží 30,48 s DPH 741071 30.04.2018 Lindstrom Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 8180060504 predlženie registrácie školky 19,00 s DPH 14.05.2018 Stredné školy eu. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 17.05.2018
Faktúra 2210112082 vodné,stočné 1 213,15 s DPH 50-000002850PO2007 30.04.2018 Východoslovenská vod.spoločnosť Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 2974802 nákup váp.hydrát 5,66 s DPH 30.04.2018 STAVMAT STAVEBNINY Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 3621800217 MAGMA servisné práce 1.štvrťrok 2018 193,28 s DPH 02.05.2018 AutoCont SK a.s. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
Faktúra 7116020099 dodávka plynu 70,00 s DPH 02.05.2018 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 07.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1977

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
    Kollárova 10, 080 01 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria