Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 0073 prenájom pódia s DPH 11.06.2018 PA - MAX s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0072 kancelársky materiál s DPH 08.06.2018 ATAP- Jozef Holovač Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 21/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 07.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0071 čistiace, dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar, toaletný papier s DPH 06.06.2018 Ing. Anton Ferenc-TOPO Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0070 tonery s DPH 06.06.2018 Autes Ing. Ducár Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0069 akumulátor BANNER s DPH 06.06.2018 Vladimír Petro, PETRO a spol. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0068 náhradné diely s DPH 06.06.2018 Taiš Rudolf HUSQVARNA- predaj a servis Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0067 náhradné diely s DPH 04.06.2018 Vladimír Petro, PETRO a spol. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0066 tonery s DPH 04.06.2018 Aka servis, spol.s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0065 korková tabuľa, kriedy s DPH 01.06.2018 ATAP- Jozef Holovač Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0064 materiál na maľovanie s DPH 31.05.2018 Štefan Bašista - BAFEX Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 18020 nákup potravín 486,44 s DPH 31.05.2018 Jozef Jakab Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 31.05.2018
Objednávka 0063 učebné pomôcky s DPH 31.05.2018 Projektil spil s r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 822018 nákup potravín 668,13 s DPH 31.05.2018 Bujňák Štefan Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 31.05.2018
Objednávka 0062 inzercia v dennej tlači 1 ks podľa prílohy č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2017 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-008 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 30.05.2018 CANASIS, s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0061 prepravné služby mikrobusom pre 11 osôb na pracovné stretnutie expertov, projektového tímu a gestorov. Trasa Prešov – Lesko a späť spolu 640 km (dňa 08.06.2018 Prešov – Lesko, dňa 10.06.2018 Lesko – Prešov) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018 v rámci úlohy 2 projektu „Lesy nepoznajú hranice“ číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 30.05.2018 JANTER, s.r.o.. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 41831805 nákup potravín 364,90 s DPH 30.05.2018 Milk-Agro Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 31.05.2018
Zmluva 19/2018 služby externého riadenia projektu s názvom "Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy", s kódom v ITMS2014+: 310041G410 s DPH 29.05.2018 Euroleader Consulting, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 20/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 25.05.2018 AutoCont SK a.s. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov s DPH 25.05.2018 SPOJENÁ ŠKOLA, KOLLÁROVA 10, PREŠOV
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1360

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 081 21 Prešov
    Kollárova 10, 081 21 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria