Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 4204004283 dodávka plynu 2 160,00 s DPH 5150038059 01.03.2024 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 03.08.2017
Objednávka 0031 oprava infražiaričov a dymovodov s DPH 08.03.2018 PARDO s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0030 čistiace, dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar, toaletný papier s DPH 07.03.2018 Ing. Anton Ferenc-TOPO Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0028 servis kopírovacieho stroja s DPH 06.03.2018 Aka servis, spol.s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0027 pravidelná kontrola vykurovacieho systému s DPH 06.03.2018 Ing. Ján Ilkovič - RAVEN TERM Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0029 farebný toner CANON s DPH 06.03.2018 Aka servis, spol.s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0024 36 balení spotrebného materiálu a tlač prezentácií k stretnutiu spojeného s workshopom v dňoch 9. – 11.3.2018 podľa Prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 . s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 ELEXIA Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0023 občerstvenie pre workshop na deň 10.3.2018 v rámci úlohy 2 podľa prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12/2018 zo dňa 16.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00. s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 UNIPROM s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0022 prepravné služby autobusom pre 48 osôb (45 študentov + 3 pedagógovia) na výmenný študijný pobyt. Trasa Prešov – Lesko a späť spolu 640 km (dňa 11.03.2018 Prešov – Lesko a späť, dňa 16.3.2018 Prešov – Lesko a späť) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018 v rámci úlohy 3 projektu „Lesy nepoznajú hranice“ číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-0088/16-00. s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 JANTER, s.r.o.. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0021 nájom priestorov na realizáciu pracovného stretnutia v dňoch 09. – 11. 03. 2018 (2 dni) podľa Prílohy č. 1 k ZoPS č. 4/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 MART-SK, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0020 v dňoch 09. – 11. 03 2018 podľa prílohy č. 1 k ZoPS č. 3/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - ubytovanie v rámci úlohy 2 pre 8 osôb (7 PL expertov, 1 PL gestor/ 16 nocí), v rámci riadenia projektu pre 3 osoby (3 PL riadiaci tím/6 nocí) na 2 noci spolu 22 nocí - strava v rámci úlohy 2 pre 16 osôb (7 PL + 7 SK expertov, 1 PL + 1 SK gestor/32 stravných jednotiek), v rámci riadenia projektu pre 6 osôb (3PL + 3 SK riadiaci tím/12 stravných jednotiek) spolu 44 stravných jednotiek s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 MART-SK, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0019 ubytovanie s nižším štandardom v dňoch 11.03. – 16.03.2018 podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 14/2018 zo dňa 16.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - Ubytovanie pre študentov 225 nocí (45 študentov x 5 nocí) - Ubytovanie pre pedagógov a gestora 20 nocí (4 pedagógovia a gestor x 5 nocí) - Strava pre študentov, pedagógov a gestora 245 stravných jednotiek (49 osôb x 5 stravných jednotiek) s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 Súkromná stredná odborná škola Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0018 zariadenie a vybavenie podľa Prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 11/2018 zo dňa 14.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č.PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0026 drevené prvky s DPH 01.03.2018 Awocado s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0025 tlač učebných zdrojov podľa prílohy č. 1 k ZoPS č. 13/2018 zo dňa 16.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - Tlač učebných zdrojov za predmet Lesná ťažba 50 kusov - Tlač učebných zdrojov za predmet Hospodárska úprava lesov 50 kusov s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 01.03.2018 BRANDI s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 14501805 nákup potravín 246,23 s DPH 27.02.2018 Milk-Agro Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 27.02.2018
Faktúra 1800038 nákup potravín 128,81 s DPH 27.02.2018 Milk-Agro Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 27.02.2018
Faktúra 1800395 nákup potravín 138,65 s DPH 26.02.2018 Florida pekáreň Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 2018015 ubyt.a stravovanie, lyžiarsky kurz 5 250,00 s DPH 23.02.2018 Penzion Encián Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 26.02.2018
Faktúra 20180002 služby v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice" 360,00 s DPH 22.02.2018 Ing.Marián Gduľa Malcov 346 Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 22.02.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1170

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 081 21 Prešov
    Kollárova 10, 081 21 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria